I den Italienske skibyen Bormio 3 timer nord for Milano ligger det en splitter ny, topp modene skifabrikk med lange tradisjoner! Det er her Skitrab holder til, og det var her Skitrab ble startet tilbake i 1946. Skitrab er i dag en high-end produsent av toppturutstyr. De er spesialister på lette toppturski, bindinger og feller. Skitrab sine ski er de beste lettvekskiene på markedet på grunn av den unike 14-lags teknologien som Skitrab bruker. På grunn av den avanserte og tidkrevende måten de bygger sine ski på er maksproduksjonen på rundt 12.000 skipar i året. Det gjør skiene eksklusive. Tradisjon, kvalitet og innovasjon er ord som beskriver Skitrab godt. Skitrab har trofaste brukere, og om du først har blitt en skitrabber er sannsynligheten for at du vil ha på to og tre par i boden stor. Les vidre dersom du ønsker å finne ut mer om hva som er så spesielt med disse italienske toppturskiene!

 

Den gamle fabrikken i tilknytning til familien Trabucchis bolighus. 

 

DET LILLE FIRMAET MED DE STORE IDEENE


SkiTrab ble startet tilbake i 1946 når Giacomo Trabucchi startet opp med treskiproduksjon. De holder til i den lille men populære skidestinasjonen Bormio, som også ofte blir kalt randonnesportens vugge. Et slags Morgedal for Italienere. I dag er det sønnene til Giacomo som driver firmaet. Med en helt klar rollefordeling utfyller Daniele (geniet og ingeniøren bak mange av SkiTrabs største oppfinnelser) og Adriano (tar seg av driften ellers) hverandre godt. Fabrikken lå tidligere i tilknytning til huset de bor i, men i 2022 åpnet de den splitter nye og topp moderne skifabrikken sin et steinkast unna. Med om lag 25 ansatte er de et microfirma innenfor skiindustrien, men likevel er de innovatører som driver utviklingen i et gigantisk marked fremover. Skitrab var de første til å lage en toppturski under 1 kg med sin Piuma i 1990, de var de første til å lage en toppturbinding med sidevegs-utløsning i frambindingen, og de var de første som utfordret den standariserte techpatenten på toppturbindinger. De er også det eneste firmaet i verden som har teknologien til å bruke aramid i sine ski, og de er de eneste som har teknologien til å bygge sine ski med 14-lag materialer og likevel ende opp med superlette ski! De er høyt respektert av konkurrenter, og høyt elsket av de som bruker produktene de lager. Og ikke minst er de totalt dominerende innenfor rando racing med over 50% av alle pallplasseringer i WC og Grand Course. Det er ikke uten grunn at betegnelsen SKITRABBER eksisterer. Har du først prøvd skiene er det vanskelig å gå over til noe annet.

 

Den splitter nye fabrikken som ble åpnet i 2022. 

 

TESTING, INNOVASJON OG UTVIKLING

 

I Bormio har Skitrab alt de trenger for å bygge de ultimate toppturskiene. Konstant kontakt med folk i fjellet er viktig for Skitrab. De som jobber på fabrikken bor i fjellet og har fjellet som lekeplass. I tillegg er Skitrab sterkt knyttet til profesjonelle fjellfolk, guider og utøvere som alltid deltar aktivt i utviklingsarbeidet. All teknologisk utvikling Skitrab gjør er rettet mot praktiske og nyttige løsninger som du ønsker når du er på fjellet. Og alle innovasjoner er skapt i samspill med fjellfolk. Et godt eksempel på dette er konkurranseutstyret til Skitrab. Når nye regler i 2018 krevde en ny type hjelm utviklet Skitrab på kort tid den dessidert letteste dobbeltcertifiserte hjelmen på markedet. Det ble gjort med god hjelp fra utøvere på WC nivå. Et annet eksempel er hvordan Skitrab bruker guiden Giuliano Bordoni i utviklingsarbeid. Han har kommet opp med innovasjoner på ryggsekkene og stavene til Skitrab som ingen andre har. I tillegg har han vært hovedmannen bak den splitter nye skien, NEVE, som kommer for salg sesongen 22/23. 

 

Skitrab har sin egen R&D (reseach and development) avdeling ledet av Daniele Trabucchi, og hans team kommer stadig opp med nye løsnigner på kjente problemstillinger. Særlig på bindingsfronten har de hatt stor framgang og suksess, og vi har fått fortalt at det kommer store og spennende nyheter på bindingsfronten i sesongen 23/24

 

Guiden og fjellmannen Guiliano Bordoni har vært sentral for flere utviklingsprosjekter de siste årene

 

Konstant kontakt med aktive fjellfolk. I midten ser du sjefen selv, Adriano Trabucchi.

HÅNDLAGET I BORMIO

Maksproduksjon i den lille fabrikken er på om lag 30 skipar om dagen. Skiene er populære og produksjonen går året rundt for å dekke etterspørselen. Men SkiTrab velger å være tro mot sine egne prinsipper. De jager ikke større og større volum. De har ikke noe uttalt ønske om å produsere flere ski. Innovasjon og kvalitet er de to stikkordene som beskriver SkiTrab best. SkiTrab fant opp den moderne randoskien når de i sin tid lagde de første skiene som var tilpasset randokonkurranser. SkiTrab var hovedmotoren i arbeidet med å lage lettere og lettere ski utover 1990-tallet. Og de var de første med å lage en konkurranseski under 1000 g. 

Skiene håndlages med presisjon av håndverkere med stolthet i faget

 

Det var i jakten på lavere vekt de oppdaget at de måtte endre på den klassiske måten å bygge skiene på for å oppnå ønsket kvalitet. På 1990-tallet var en skikonstruksjon mer eller mindre lik den de fleste skiprodusenter bruker i dag. 6-8 lag med ulike materialer presset sammen enten som en sandwich, cap eller halvcap konstruksjon. Dette fungerer tilfredsstillende på ski som veier 1500 g og mer, men skal vekten under dette må det en kompensasjon til på ett eller annet vis for at ikke skiene skal bli, enten for stive og rare, eller for skjøre. Det å klare denne kompensasjonen og samtidig bevare gode kjøreegenskaper er skibyggerkunst på høyt nivå.

 

Selv i dag er det kun Skitrab som har teknologien og kunnskapen til å bygge ski på den måte de gjør, og det er ikke bare det faktum at skiene er håndlaget som gjør skiene spesielle. Vi vil gjerne gå litt nærmere inn på de faktorene som skiller en Skitrab-ski fra alle andre ski på markedet.

 

 

 

 

14 LAG 


14 lag er selve grunnstrukturen som skiller Skitrab fra andre skiprodusenter. Det er ingen andre som er i stand til å lage lettvektski på denne måten, og det er nettopp disse 14-lagene som muliggjør kombinasjonen kvalitet/kjøreegenskaper/lav vekt. Samtlige av Skitrab sine ski er laget med 14-lag materialer, og det viktigste grunnen til at de gjør det på denne måten er fordi det tillater at man kan bygge inn et mye bredere spekter av egenskaper i skiene. For eksempel kan midten på skiene være ekstremt stiv, mens tuppen kan være myk. Det er også helt unike dempende egenskaper, særlig i de aller letteste skiene merker man dette godt. 

 

Skitrab evner å lage ski til ulike formål med ulik flex, noe som er unikt i topptursammenheng.

De 14 lagene gjør Skitrab sine toppturski unike, og det er det som er nøkkelen til Skitrabs suksess

 

 

LIM MED LENGRE HERDETID

 

14 lag alene er selvfølgelig ikke nok, noe må binde de 14 lagene sammen også. Limet Skitrab bruker er også unikt. Der de store firmaene jager kortere og kortere produksjonstid for å bedre fortjenesten pr skipar går SkiTrab litt i motsatt retning. Limet de bruker for å bonde de 14 lagene sammen trenger ca 3 ganger lengre herdetid enn det som er vanlig i skiproduksjon. Ergo ligger SkiTrabskiene tre ganger lengre i pressa. Dette gjør Skitrab av åpenbare grunner: Kvalitet. Alle som har hatt en del ulike ski, eller som har jobbet i sportsbrajsen vet at de flese produkter ser fine ut når de er nye og ubrukte. En annen ting er når produktet er brukt. Delaminering er et gjentagende problem på ski, altså at de ulike lagene i skiene ikke lengre holdes sammen av limet, og skiller seg. Delaminering er utelukkende et resultat av at skiprodusentene ønsker å spare penger og øke profitten. Det handler om hvilket lim du bruker og hvor lenge det skal herde. Det er ikke teknologisk avansert å unngå, men produksjonstempoet må ned. Dessverre fungerer verden slik at det lønner seg å heller lage ski av dårligere kvalitet for så å beklage seg og gi ut en ny ski dersom den skulle bli ødelagt, istedet for å lage den av god nok kvalitet i utgangspunktet.

 

Som en interessent funfact så kan vi si at vi på Kårvatn som, har vært importør av 3 andre skimerker også (med mer tradisjonell konstruksjon), har sett mange delaminerte ski, men ALDRI en delaminert Skitrab-ski. Det gir oss trygghet når vi snakker om kvaliteten på Skitrab.

 

Limet er også en avgjørende faktor til at Skitrab sine ski har ekstremt lang levetid i form av at fleks og spenst holder seg lik, og at de ikke vrir seg over tid.

 

 

MED KJERNE I TRE OG ARAMID

 

Trekjerne er det som er helt klart vanligst i ski. Treverk har unike egenskaper som ingen skiprodusenter så langt har klart å etterligne med andre materialer. På toppturski, hvor vekt er er viktig brukes det gjerne en eller annen form for lett tresort. Pauwlonia i kombinasjon med den harde tresorten Ask er det som utgjør skitrab sine trekjerner. Asken er plassert på sidene for å gi beskyttelse til den lette midten av kjernen. Skitrab er en av veldig få skiprodusenter som lager sine egne kjerner på egen fabrikk. Skitrab får levert materialet som plankebiter og lager kjerne fra dette selv. I ett par Skitrab-ski vil kjernematerialet i paret alltid være skåret fra samme plankebit for å sikre at skiene har identiske mekaniske egenskaper.

 

Trekjernen er merket som et par allerede fra start

 

På konkurranseskiene og de letteste modellene bruker Skitrab en kombinasjonskjerne med treverk og Aramid. Aramid er et supermateriale som gjerne blir brukt i romfartindustrien, skuddsikre vester og i andre ting som gjerne skal være svært lett og svært sterkt.

 

Aramidkjernene er teknologisk avanserte skikjerner som kobinerer treverk og aramid

 

I skiindustrien er Skitrab de eneste som har teknologien til å bruke aramid i toppturski, så aramidskiene til Skitrab er unike i så måte. Aramidkjernen gjør skiene ikke bare lettere, men de blir samtidig både stivere og mer responsive. En kombinasjon for kompromissløse skikjørere som skal ha den ultimate kombinasjonen av lav vekt og egenskaper!

 

 

 

Kjerne i aramid. En teknologisk krevende øvelse som gir ski med et ekstremt resultat!

 

KOMPROMISSLØS KVALITETSKONTROLL


Hvert eneste skipar som forlater fabrikken i Bormio har et sett med koder på seg som illustrert under.

 

 

For å forstå den strenge kvalitetskontrollen til SkiTrab er et greit å vite hva informasjonen på skiene betyr.

 

Punkt 1: Sier noe om kvaliteten på skiene. Kategoriseres med A, B og C sammen med et tall. Bokstavene er nemlig delt inn i 120 underkategorier hvor hvert tall fra 0-120 betyr noe som er observert ved skiene under kvalitetssjekken. Alle ski i kategori A er plettfire, og 99% av skiene vi mottar til Norge er merket med A. Kategori B er ski som ikke blir sendt på markedet via butikker, men ski som benyttes til for eksempel demoski eller lignende. Kategori C destrueres.

 

Punkt 2: Angir produksjonsdato

 

Punkt 3: «Personnummeret» til skien, og begge skiene i ett par har samme nr. Et par SkiTrabski blir et par allerede fra trestykket kjernen blir saget ut av. Det vil aldri være kjernemateriale i et par ski fra to ulike trestykker. Mange skiprodusenter lager en mengde kjerner og parer de som veier det samme. SkiTrab insisterer på å bruke samme trestykke for å kunne garantere at skiene i et par har identiske kvaliteter når det kommer vekt, respons og generelle kjøreegenskaper. Et par SkiTrabski er altså 100% identiske!

 

Punkt 4: Initialene på de arbeiderene som har stått på de fire ulike stasjonene når akkurat denne skien har blitt produsert. De som jobber i produksjonslinja er lokale inbyggere i Bormio som gjerne har jobbet hos Skitrab i mange mange år. Det at du kan finne samme initialer på et par ski fra 2011 som 2022 foreller oss at Skitrab er en god arbeidsplass.

 

På denne måten har SkiTrab full historikk og full oversikt over produksjonen. Alt dette gjør de for å kunne sikre deg det beste produktet. Vi er 100% trygge på at dersom du kjøper en ski fra SkiTrab vil du få en ski med unike egnskaper, ekstremt lang levetid og garantert uten feil!

 

Hvert eneste skipar gjennomgår en grundig sjekk før de forlater fabrikken

 

 

VERDIVALG
Det å velge ski er på samme måte som alle andre valg vi tar et verdivalg. Det handler om å støtte opp om ting man kan sette pris på, selv om det enkelte ganger koster mer. De fleste setter kvalitet foran kvantitet. De fleste har mer sansen for innovasjon framfor det å lage en kopi. De fleste liker bedre å høre om tradisjoner og lidenskap framfor det å maksimere profitten.

 

SkiTrab er den største fanebæreren for nettopp kvalitet, innovasjon, tradisjoner, lidenskap og kredibilitet innenfor topptursegmentet. Tenk deg om en ekstra gang før du kjøper ditt neste skipar. Hvem er du, og hva står du for? For oss framstår valget enkelt: Ikke spar de 3000,- når du skal kjøpe deg toppturski, invester i et kvalitetsprodukt og bli mer fornøyd! Ikke end opp med toppturski laget i Tunisia eller Kina bare fordi designet er kult og prisen er lav.

 

Ta ett standpunkt, bli en SKITRABBER!

 

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.