- Skitrab Titan Vario.2 -

En bindingsrevolusjon

Titan Vario.2

-En bindingsrevolusjon-

 

I 2013 startet SkiTrab et prosjekt som skulle vise seg å endre synet vårt på lette toppturbindinger for godt! Bindingene hadde på denne tiden kommet ned i under 100g på det aller letteste, og målet om å lage lettere bindinger enn konkurrentene gav ikke mening. Som et lite firma som lever og ånder for innovasjon og kvalitet ble det naturlige utgangspunktet for prosjektet å utvikle en sikrere binding enn det man til da hadde sett. Med dette har SkiTrab for andre gang på 10 år satt i gang en bindingsrevolusjon!

 

Historien om techbindinger

Titan Vario.2 er den første techbindingen på markedet som bokstavlig talt snur opp ned på den gamle Fitz Barthel patenten fra 1983. En patent som selvfølgelig i sin tid revolusjonerte, eller kanskje snarere startet det segmentet vi dag kaller for topptur. Low Tech systemet som han kalte det var selv i 1983 et "back to basics" konsept som tillot lav vekt. I forhold til klassiske alpinbindinger har dessverre dette systemet en god del mangler når det kommer til sikkerhetsaspektet. Det var sikkerhet som i 2013 førte til lanseringen av SkiTrabs TR2 binding, og det er også sikkerhet som har vært motivet for å utvikkle Titan Vario.2 til den komplette bindingen den er i dag.

Dersom man samler sammen alle verdens techbindinger vil man se at svært lite skiller de fra den første prototypen fra 80-tallet. Den største utviklingen har skjedd på bakbindingene, på brukervennlighet, på farger og materialer. Patenten på frambindingene er identiske. Den største utfordringen med denne patenten som alle bindingprodusenter nå søker å løse er lite elastikk og dalende gripekraft i frambindingen. Noen produsenter har valgt å løse det ved å lage en strammere frembinding, og det kan kanskje gjøre at man ikke mister skiene så lett, men sikkerhetsmessig er det en elendig løsning. Det blir som å bare skru på mer vekt på en alpinbinding. Man vil da heller ikke miste skiene under et fall. Andre har mer vellykkede forsøk som feks Dynafits patent med roterende frambinding. Denne patenten fungerer superbra når det gjelder sikkerhet, og slik sett har ingenørene i Oberalp Group gjort en strålende jobb. Det den derimot ikke er så bra på er vekt. Den veier dessverre mer enn de fleste er villige til å akseptere fra en techbinding slik markedet har utviklet seg.

 

Verdens første techbinding fra Dynafit

 

 

Geniene i Bormio

Daniele Trabucchi og hans team er hjernene bak at SkiTrab gjør av nyvinninger. Han er en av to brødre som eier og driver SkiTrab med lidenskap, øye for detaljer og kompromissløs kvalitetssikring. Han er en høyreist men lavmælt italiener som ikke skryter av sitt arbeide, men som hele tiden jager forbedring. TR2 var den første nyskapningen på bindingsmarkdet som han stod bak. En binding som satt en ny standard som han startet utviklingen av allerede i 2006. Lenge før noen andre tenkte tanken på å kombinere gåegenskapene til en techbinding med kjøreegenskapene til en alpinbinding. TR2 ble den første lette bindingen med utløserfunsjon i frambindingen. En revolusjon som satte i gang et skred av nyvinningen som Fritchis Tecton og Salomon Shift. Disse kom riktignok 4 og 5 år etter TR2. 

 

Når geniene i Bormio begynte arbeidet med å lage verdens beste techbinding var det patenten i frambindingen som måtte endres først. Her kom de opp med den geniale løsningen med en titanfjær i konstant spenn. Den oppnår så mange ting på en gang at det nesten er utrolig:

  • Den gir 50% mer elastikk enn det klassiske systemet.
  • Den gir økende gripeevne snarere enn synkende slik det klassiske systemet gjør.
  • Den gjør at det er færre bevegelige deler i frambindingen
  • Den gir lavere vekt
  • Den tillater en helt åpen binding hvor alt er "oppe i dagen". 
  • Den mer brukervennlig fordi man styrer lukkingen av bindingen selv med staven eller hånda
  • Den er tryggere også på veg opp fordi den muliggjør at man kan gå med bindingen i åpen posisjon, noe som er svært gunstig dersom man feks beveger seg i skredfarlig terreng
  • Den gjør at man ikke er avhengig av flatt underlag for å få på seg skiene

 

Mer elastikk og økende gripestyrke er suksessfaktorene

 

Rent teknisk ligger den store revolusjonen i frambindingen på disse to egenskapene. Der en klassisk binding er relativt stram til å begynne med for så å gradvis miste gripestyrken jo mer du belaster den, fungerer Titan Vario.2 diamentralt motsatt. På grunn av fjæra som i utgangspunktet står i spenn så er den relativt myk i starten, før den gradvis får sterkere og sterkere gripeevne. Titan Vario.2 når heller aldri punktet hvor den vrenger seg, men fortsettere å øke gripeevnen helt til skoen når en rotasjon på 4 grader (det punktet hvor alle techbindinger løser ut). Det er denne økende gripeevnen sammen med økt elastikk som er avgjørende for å kunne ta "energitoppene" ved feks slagete og isete føre. I praksis betyr dette at du kan være trygg på at du ikke mister skiene selv om føret er krevende.

 

Heldigvis er ikke vi de eneste som har lært oss å sette pris på disse bindingene

Utdrag fra FRI FLYTs test:

 

"Den geniale «fjæra» i frambindingen skaper en viss elastikk, og sammen med framovertrykket i bakbindingen gjør det at Titan Vario 2 har imponerende motstand mot uønsket utløsing i slagete terreng."

 

"Av de totalt sju bindingene vi har teste de siste vintrene i denne kategorien ville denne blitt en temmelig klar testvinner."

 

Du kan lese hele testen HER

 

 

 

Komplett bakbinding

Etter at den geniale frambindingen kom på markedet har bakbindingen steg for steg blitt utviket. Først kom fast sidevegs og lateral utløserverdi. Året etter kom friksjonsfri skistopper og plate med 4mm flex/framovertrykk. Den siste utgaven er Titan Vario.2, og SkiTrab har meldt at de anser prosjektet om å utvikle verdens beste techbinding for fullført. På Titan Vario.2 er det 8mm flex, montering helt inntil sko samt enda et nivå på hæløfteren. Slik utviklingen har vært de siste årene så annser vi på Kårvatn disse funksjonene nå som basisfuksjoner som bør være på plass selv på de rimeligste bindingene. Det er dessverre ikke helt tilfellet.

 

Utløsning - et sammensatt tema 

Det finnes pr i dag ingen standard for utløsning på techbindinger slik det gjør for alpinbindinger. Det vil i praksis si at alle produsenter kan gjøre akkurat hva de vil, og kalle det akkurat hva de vil. SkiTrab har lange tradisjoner for å være grundige i alle ledd, så når de satt seg mål om å lage en trygg techbinding ble det naturlig å se til hvilke standarder som foreligger på andre bindingstyper. De så derfor på de elementene som angir standarden for alpinbindinger, for så å prøve å overføre så mye av dette til techbindingene. 

Hovedsaklig tre elementer var viktig i dette arbeidet:

1. Skistopperen

2. Utløserverdiene i bakhuset

3. Opprettholdelse av lik utløserverdi til en hver tid

 

 

Skistopper

Skistopperen på alpinbindinger fungerer slik at dersom skoen faller ut av bindingen så løser stopperen seg ut. Det er lettere sagt enn gjort å kopiere denne svært enkle patenen når du også skal gå med bindingene. Målet til SkiTrab var altså å lage en skistopper som ikke er aktiv når du går, men som automatisk løser ut når skien detter av i kjørefunkjon. Mange bindingsprodusenter ar løst dette med ett eller annet som holder stopperen på plass når du går. Problemet med mange av disse patentene er at du faktisk da også kan velge å låse stopperen nede i kjørefunksjon. Med SkiTrabs patent med plasthendelen som føres over bindingen så er det faktisk fysisk umulig å komme seg i kjøremodus samtidig som stopperen er låst nede. 

 

Et annet svært viktig tema er hvordan skistopperen påvirker utløserverdien sideveis. For å kunne tilfredsstille kravet om lik utløserverdi til en hver tid var de nødt til å komme opp med en friksjonsfri patent. Dette er særlig viktig på bindinger som Titan Vario.2 hvor man som forbruker fritt kan velge om man vil ha skistopper eller ikke. Det finnes bindinger på markedet hvor tester viser at utløserverdien kan endre seg opptil 37% med vs. uten skistopper. Dette er direkte FARLIG dersom det ikke blir tydelig kommunisert til sluttkunde at man må endre utløserverdien ved på eller avmontering av skistopper. Hvor mye man da skal justere et dog et spm det er umulig å gi noe svar på uten å teste riggen i en maskin. SkiTrabs skistopper enkel og genial. En kule som ligger rundt en bøyle sørger for tilnærmet null friksjon mellom sko og skistopper. Testene gjort på nevnte maskin viser at stopperen ikke påvirker utløserverdien i nevneverdig grad. 

 

 

Utløserverdi, hva er egentlig det?

Som sagt foreligger det ingen standard som utløserverdi på techbindinger. Alpinbindinger har DIN skalaen som hensyntar vekt, sålelengde, kjørestil osv., alle faktorene som kan være med på å povirke hvilken verdi du skal ha. De fleste bindinger har en tallskala, men det er ingen bindingsprodusenter som vil si noe om hva du faktisk skal stille inn på. SkiTrab er den første produsenten som tar ansvar på dette temaet. De har utarbeidet en tabell som tar hensyn til faktorene nevnt over, ohvor de foreslår hva slags binding du skal ha. Denne tabellen ser du under: 

Denne tabellen gjør at butikkeiere i mye mindre grad kan bli ansvarliggjort i forhold til å justere inn bindingene feil til kunden.

 

Hvorfor har skitrab valgt å bruke faste intervaller på utløserverdien?

Hvorfor i alle dager har SkiTrab valgt å lage tre ulike bakbindinger med ulike verdier istedet for en binding med justerbar utløserverdi. Svaret er tredelt, det handler dels om sikkerhet, dels om vekt og dels om vedlikehold.

I forhold til sikkerhet så er det en kjennsgjerning at justerbare bindinger endrer verdi over tid. dette på grunn av vibrasjoner og slitasje som følge av smuss som trenger inn i systemet. Et annet sikkerhetsaspekt er at det faktisk ikke er mulig å tukle med bindingen. Den utløserverdien du kjøper er den du får, for all fremtid. 

Ved å ha fast utløserverdi på bindingene sparer man også noe vekt. og det er noe av nøkkelen til å kunne tilby en komplett binding med alle funksjoner på bare 337g!

Det siste punktet er vedlikehold. Ved å ha fast utløserverdi kan man ha et komplett lukket bakhus som gjør at bindingen i praksis er vedlikeholdsfri. Den vil aldri bli påvirket av støv, og snågrus som trenger inn i bakhuset. Nok en genistrek som så vidt vi vet SkiTrab er alene om på sammenlignbare bindinger.

 

 

Samme motstand, hver gang!

Kanskje det aller viktigste med Titan Vario.2 er at utløserverdien holder seg konstant i en hver situasjon, uansett hvordan skiene er bøyd. Tidligere var det helt vanlig at bindingene skulle monteres slik at det var en åpning mellom skoene og bindingene på 4-5mm. Det er fortsatt en god del bindinger som er slik, men standarden har etter hvert blitt at bindingen skal monteres helt inntil skoen. Grunnen til at man kan gjøre dette er på grunn av det som så populært blir kaldt for fremovertrykk. I realiteten er det rett og slett at hele bakbindingen kan dyttes bakover. Når bindingen er montert med mellomrom har testene til SkiTrab vist at dersom man dytter pinnene 1mm lengre inn i skoen tilsvarer det ganske nøyaktig 1 tall på justeringsskalaen. Ergo vi utløservedrien endre seg fullstendig ved feks en bøyd ski.

 

Et siste moment som er svært viktig for SkiTrab er at frontal (altså det å røske skoen rett opp av bindingen) og sidevegs utløserverdi henger sammen med de tre ulike bindingene. På de rimeligste bindingene på markedet er det kun mulighet for å justere sidevegs utløserverdi, noe som i praksis vil si at en person på 40 kg og en på 90 kg vil kunne ha samme frontal utløserverdi. Etter vår mening er dette skremmende dårlig håndverk, og det viser bare at også innen bindinger så får man det man betaler for!

 

 

Titan Vario.2 - et trygt bindingsvalg

Vi mener at SkiTrab nå har den beste toppturbindingen på markedet både når det kommer til vekt, funksjon, brukervennlighet og ikke minst sikkerhet! Det beste av alt med denne bindingen er at den etterhvert er så gjennomtestet at vi kan si oss helt trygge på at dette er den frambindingspatenten i dagens marked som er best.

 

 

Praktisk informasjon

Så til slutt litt praktisk info for deg som lurer på å kjøpe deg denne bindingen. Vi får ofte spm om stopperne. Pr i dag er den breieste stopperen på Titan Vario.2 94mm. Vi har gode erfaringer med å bende ut denne til ski med opptil 110mm midtbredde uten noe stort problem. En annen ting vi ofte får spørsmål om er hvor breie og tunge ski man kan sette bindingene på. Her er vårt svar: På enhver ski hvor alternativet er en annen techbinding vil Titan Vario.2 være bedre. Om du skal ha noe bedre må du opp i et annet bindingssegment som TR1, Fritchi Tecton eller Salomon Shift.

 

Vi er svært begeistret for denne bindingen, og det vet vi at du også vil være når du får prøvd den!

 

 

 

 

 

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.